Værdigrundlag

 

Ofte møder man en interesse for, hvori behandling egentlig består, og hvad er det egentlig, der gør, at samtaleterapi virker?

Det er min erfaring, at den afgørende faktor, der påvirker udbyttet i en gunstig retning, er klientens egen motivation. Motivation for at få det bedre, at opnå forøget livsduelighed, realisere udviklingspotentialer, bearbejde indtryk, finde større indsigt og forbedre forholdet til såvel omgivelserne som til egen trivsel.
Den individuelle drivkraft og nysgerrighed er ofte en forudsætning for et meningsfuldt udbytte.

Som psykolog og specialist i psykoterapi ser jeg det som min opgave/rolle at hjælpe mine klienter til at få adgang til indre ressourcer og løsningsmuligheder, som de ikke ved egen hjælp har været opmærksomme på eller kunnet komme i kontakt med.
Dette nødvendiggør ofte først og fremmest, at kilden til problemerne/ generne/ besværet identificeres gennem grundig dialog. Herved opnås en grundlæggende forståelse for, hvad der bidrager til at forstærke eller reducere problemet/ lidelsen/ ubehaget.

Med rødder i såvel samfundsvidenskablige, humanistiske og eksistentielle overvejelser er det min antagelse, at de fleste mennesker latent bærer realistiske "løsninger" på deres ”problem” - selvom de har brug for assistance udefra for at potentialet kan udfolde sig. Således har jeg tit rollen som ”konsulent” i en udvilklingsproces der realiserer disse potentialer, samt i at finde veje til  at reducere den mistrivsel, der måtte være. I forbindelse hermed kan der benyttes særlige og målrettede behandlingstiltag og fremgangsmåder.

Som regel indtager jeg en meget aktiv rolle i processen gennem dialog, idé-udveksling og andre indsatsformer. Min uddannelse, erfaring og træning danner basis for refleksioner, som ser det specifikke i det generelle og det generelle i det specifikke, hvilket er et resultat af årevis af behandling af personer med forskellige enslydende problemstillinger. Selvom hver person er enestående og unik, er der temaer, som ofte dukker op, og hvor netop essensen af viden og erfaring kan forenes i konstruktive input og indsatser.